Particulieren

Acteo helpt u een oplossing te vinden voor de juridische problemen die uw privéleven verstoren.

Er zijn veel en heel uiteenlopende situaties die u zorgen kunnen baren. Daarom selecteerden wij er enkele die representatief zijn voor het advies dat wij particulieren kunnen verstrekken, en voor de opdrachten die zij ons regelmatig toevertrouwen.

Verzekering en onrechtmatige bedingen

Na een avondje uit veroorzaakt u in dronken toestand een ongeval.

De maatschappij waarbij u een verzekering “materiële schade” heeft afgesloten, weigert om uw schade te vergoeden, aangezien het contract een vervalbeding bij alcoholintoxicatie bevat behalve als de verzekerde kan bewijzen dat er geen oorzakelijk verband is tussen de staat van dronkenschap en het ongeval.

Is dergelijk beding van toepassing?

Vastgoedmakelaar en makelaarscommissie

U bent eigenaar van een gebouw en beslist om het te verkopen.

U beslist om hiervoor een vastgoedmakelaar onder de arm te nemen, met wie u een contract ondertekent. Daarin staat dat wanneer het gebouw binnen een bepaalde termijn wordt verkocht voor een bepaald bedrag, de makelaar recht heeft op een commissieloon dat overeenstemt met een bepaald percentage van de prijs.

De vastgoedmakelaar vindt een koper die een voorlopige koopakte ondertekent.

De vastgoedmakelaar vindt dat hij zijn opdracht heeft vervuld, en eist de betaling van zijn commissie. De koper van het gebouw blijkt echter niet in staat om de prijs te betalen, waardoor de verkoop niet kan doorgaan.

Heeft de vastgoedmakelaar toch nog recht op zijn commissie?

Garantie op consumptiegoederen

U koopt een nieuwe gsm in een speciaalzaak.

6 maanden later werkt het toestel niet meer. U brengt de gsm terug naar de verkoper die ermee instemt om het te herstellen of het te laten herstellen. 7 maanden na de eerste herstelling is de telefoon opnieuw stuk. De verkoper gaat akkoord om het toestel nog eens te herstellen, maar de herstelling is niet echt gelukt.

Heeft u het recht om de vervanging van de gsm te eisen?

Overeenkomst op afstand

U koopt een “LED”-televisie met flat screen van de jongste generatie.

10 dagen later hebt u spijt van deze aankoop. U vindt de prijs van het toestel te hoog voor uw budget.

Heeft u het recht om na deze tijdspanne af te zien van uw aankoop?

Internationale verkoop, toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

Tijdens een verblijf in Milaan brengt u tijdens de koopjes een bezoek aan een winkel van hedendaagse meubels.

U vindt er de sofa van uw dromen en beslist om hem te kopen en hem bij u thuis in België te laten leveren.

Bij de levering stelt u vast dat de sofa beschadigd is.

Op wie kunt u zich verhalen? Op het transportbedrijf? Op de verkoper?

Als de zaak voor de rechter wordt gebracht, moet dit dan in Italië gebeuren? Of in België? In welk land de zaak ook voorkomt, is de Belgische of de Italiaanse wetgeving van toepassing?

Beheer van het privaat familievermogen

In de loop der jaar bent u erin geslaagd om een zeker (roerend en onroerend) vermogen op te bouwen. U vraagt zich af wat de toekomst zal brengen en wat er met dit vermogen zal gebeuren als u op een dag niet meer in staat bent om het zelf te beheren, of komt te overlijden.

Welke juridische middelen moeten worden overwogen, om bij tegenslag het beheer van dit vermogen te waarborgen als u er niet meer bent, zonder dat uw naasten hierover ruzie maken of zelfs met elkaar in de clinch gaan en enkel hun eigen belangen verdedigen?

Hoe kunt u inspelen op de moeilijkheden die verband houden met de complexiteit van gezinsrelaties (wettelijk of feitelijk samenwonen of concubinaat, buitenechtelijke kinderen, nieuw samengestelde gezinnen, kinderen uit een tweede huwelijk, enz.)?

Hoe kunt u vermijden dat de fiscus gretig gebruik maakt van de afwezigheid van een successieplanning?

Arbeidsovereenkomst

U bekleedt een kaderfunctie in uw onderneming en uw werkgever deelt u mee dat iemand anders uw functie zal overnemen en dat uzelf ondergeschikte taken krijgt toegewezen, met behoud van uw loon en uw bedrijfswagen. Hoe reageert u op zo’n situatie? Loopt u een risico als u inschikkelijk bent en beslist om de u nieuw toevertrouwde taken enkele weken uit te voeren om na te gaan of dit nieuwe werk past bij uw niveau en functie?

Stedenbouwkundig en milieurecht

Op een avond na het werk stelt u bij uw thuiskomst vast dat uw buurman een stedenbouwkundige kennisgeving op zijn eigendom heeft geplaatst. Het project dat erin wordt beschreven, vormt een probleem voor u. Wat te doen en wanneer?

U heeft net een huis gekocht. Op een morgen belt er een ambtenaar van het Waals Gewest aan. Hij deelt u mee dat de vorige eigenaar een terras heeft aangelegd zonder een stedenbouwkundige vergunning. Hij stelt vervolgens een proces-verbaal van vaststelling op. Welke risico’s houdt dit in voor u? Wat te doen?

 • Wij zorgen voor advies en raadpleging met het oog op de indiening van een vergunningsaanvraag.
 • Wij verlenen u hulp bij de opstelling van klachtenbrieven in het kader van openbare onderzoeken.
 • Wij zorgen voor beroep bij annulering en/of opschorting bij de Raad van State.
 • Wij dienen sloopaanvragen in bij de rechterlijke macht.
 • Bij stedenbouwmisdrijven: wij zorgen voor raadpleging en stellen een verzoek tot minnelijke schikking op, …
 • Wij verdedigen uw belangen bij een dagvaarding voor de correctionele rechtbank voor een stedenbouwmisdrijf.
 • U heeft schade geleden door een stedenbouwmisdrijf? Wij helpen u om uw rechten te doen gelden.

Openbaar ambt

U bent leerkracht. U verneemt dat de functie die u momenteel tijdelijk uitoefent, in aanmerking komt voor een benoeming. Wat zijn uw rechten? Welke voorrangsregels zijn van toepassing?

U bent ambtenaar bij een overheidsdienst en verneemt dat er een gerucht de ronde doet dat er binnenkort een tuchtprocedure tegen u zou worden ingesteld. Welke risico’s houdt dit in voor u? Wat zijn uw rechten?

 • Wij helpen bij onenigheid over de aanstelling / benoeming van een kandidaat (advies, onderhandelingen bij de betrokken overheid, beroep tot vernietiging en/of opschorting bij de Raad van State,…).
 • Tuchtzaken (advies, intern of extern administratief beroep, beroep tot vernietiging en/of opschorting bij de Raad van State, schadevergoedingsprocedures,…).
 • Wij helpen u bij onderhandelingen die betrekking hebben op uw eventuele voorrangsrechten en de uitvoering ervan, evenals bij elke andere onderhandeling.

Overheidsopdrachten

 • Raadpleging tijdens alle fases van de procedure
 • Analyse van de aanbestedingsdocumenten
 • Beroep bij de Raad van State door de uitgewonnen inschrijvers (schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, vernietiging,…)
 • Beroep bij de rechterlijke macht

Gemeentebelastingen

 • Algemene en bijzondere raadplegingen
 • Beroep voor de Raad van State tegen belastingreglementen
 • Administratieve en gerechtelijke betwistingen