Algemene thema’s

Algemene thema’s betreffende alle types van ondernemingen

Oprichting van een onderneming

 • In welke vorm wilt u uw onderneming oprichten?
  • Individueel
  • In de vorm van een vennootschap
 • Voordelen en nadelen van de verschillende mogelijke opties:
  • op het vlak van de aansprakelijkheid van de oprichters en vennoten?
  • op het vlak van de administratieve en boekhoudkundige verplichtingen?
  • op fiscaal vlak?
 • Welke belangrijke keuzes moeten er worden gemaakt bij het opstellen van de statuten?
 • Welk nut heeft de aanmaak van verschillende categorieën van aandelen, winstbewijzen of andere effecten buiten kapitaal?

De onderneming en haar vennoten

 • Hoe een vennootschap aangaan en tegelijk de relaties tussen vennoten veilig stellen?
 • In welke mate de statuten wijzigen op basis van de doelstellingen van de vennoten en de projecten van de onderneming?
 • Moet er een aandeelhouderspact worden gesloten? Hoe kan rekening worden gehouden met de respectieve belangen?
 • Hoe de kapitaalhouders vergoeden door de fiscale kosten te optimaliseren?
 • Hoe zich ontdoen van een van de vennoten of de controle nemen over de meerderheid van de stemmen binnen de onderneming?
 • Welke procedures kunnen worden overwogen bij conflicten tussen vennoten en wanneer is het verstandig om er gebruik van te maken?

De onderneming en haar klanten

 • Hoe gezonde relaties opbouwen met de klanten en ze op juridisch vlak veilig stellen?
 • Waarom en hoe algemene verkoopsvoorwaarden opstellen?
 • Hoe het distributienetwerk binden en beheren?
 • Hoe klachten en conflicten met klanten beheren?
 • Hoe kan men zich efficiënt laten betalen?
 • Hoe een klant aanpakken van wie het krediet of/en de financiële middelen zwak zijn?
 • Wat te doen als uw klant net in de gerechtelijke reorganisatieprocedure zit?

De onderneming tegenover haar leveranciers

 • Hoe de relaties met de leveranciers verbeteren en onderhandelen over betere contractuele voorwaarden?
 • Wat te doen met kwaliteitsproblemen?
 • Hoe de vertraging van uw leveranciers beheren?
 • Met welke wettelijke middelen kunt u druk uitoefenen?
 • Hoe de leveranciers aanspreken bij financiële moeilijkheden zonder de bevoorrading in het gedrang te brengen?

De onderneming en de valorisering van haar intellectueel erfgoed

 • Hoe de creaties van mijn onderneming beschermen (uitvindingen, tekeningen, modellen, creaties die onderworpen zijn aan auteursrechten, computerprogramma’s, databanken, enz.)?
 • Hoe ze optimaal uitspelen bij mijn partners?
 • Welke strategie hanteren op basis van de grootte van mijn onderneming, haar markten, het type van producten waarvoor de bescherming wordt overwogen, enz.?
 • Hoe inzicht krijgen in de intellectuele eigendom ten aanzien van interne medewerkers van de onderneming?
 • De producten of het merk van mijn onderneming worden nagemaakt: op wie kan mijn onderneming zich verhalen? Wat mag ik verwachten van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure?
 • Hoe kan ik mijn intellectuele erfgoed vanuit fiscaal oogpunt valoriseren?
 • Over welke middelen beschikt mijn onderneming om haar creativiteit te stimuleren en te ondersteunen?

De onderneming en de nieuwe technologieën

 • De werknemers van mijn onderneming surfen tijdens de werkuren op het internet. Over welke middelen beschikt de onderneming om dit tegen te gaan?
 • Ik wil graag gebruik maken van elektronische facturatie. Wat zijn de voorwaarden? Wat zijn de echte uitdagingen?
 • Mijn onderneming wil haar klantenbestand gebruiken om haar marketingbeleid te herbekijken. Mag ik hun persoonlijke gegevens gebruiken?

De onderneming en haar financiering

 • Hoe moet de onderneming de verschillende financieringsvormen juridisch structureren?
 • Zijn er verschillende manieren om het aangebrachte eigen vermogen te diversifiëren door voorrang te geven aan sommige inbrengers van risicokapitaal ? Hoe te werk gaan?
 • Welke type van schuldenlast moet worden overwogen, of het nu op korte, middellange of lange termijn is?
 • Welke belang kan de uitgifte van (al dan niet converteerbare) obligaties hebben?
 • Wie kan de onderneming een achtergestelde lening toekennen en welk nut heeft het?
 • Hoe de intrede in het kapitaal van derde beleggers mogelijk maken en tegelijk de eindcontrole behouden op de bedrijfsvoering en de operationele keuzes van de onderneming?
 • Hoe onderhandelen met een business angel of een industriële partner die deelneemt in het kapitaal?
 • Hoe kan een beleggingsfonds worden opgebouwd en aan welke juridische middelen moet het voorrang geven?

De onderneming en de dringende zaken

 • Wanneer moet er een kort geding worden overwogen?
 • Kan er een andere aanpak worden gehanteerd?
 • Op wie kan de onderneming zich verhalen?

De onderneming en conflictpreventie

 • Op welke manier kunnen conflicten worden vermeden?
 • Hoe de conflictrelaties aanpakken?
 • Procedure voor beheer van ontevreden klanten
 • Hoe de feiten die aanleiding geven tot het probleem, staven met bewijsstukken? Hoe de verbale en daaropvolgende schriftelijke communicatie aan bod laten komen

De onderneming en de fiscale optimalisatie

 • Hoe de belasting op de bedrijfsinkomsten optimaliseren?
  • De structuur van het eigen vermogen van de onderneming optimaliseren om de aftrek voor risicokapitaal te optimaliseren (notionele interestaftrek)?
 • Hoe gebruik maken van de fiscale stimulansen die beschikbaar zijn voor de onderneming?
  • Aftrek voor beleggingen
  • Aftrek voor octrooien
  • Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor het gespecialiseerde personeel
 • Hoe de uitgaven met bijkomende fiscale kosten voor de onderneming tot een minimum beperken of onder controle houden (vervoers-, restaurant-, receptie- en andere verworpen kosten)?

De onderneming en het personeelsbeheer

 • Hoe moeten de verschillende varianten van de arbeidsplaatstypes binnen de onderneming worden aangepast?
 • Welke vereisten zijn in dat verband onvermijdelijk?
 • Hoe kan men het personeel beter rekruteren en binden? Welke juridische middelen kunnen ertoe bijdragen?
 • Hoe conflicten met het personeel beheren en daarbij dure sancties vermijden?
 • Hoe de verschillende alternatieve vergoedingsvormen en hun belang of concrete haalbaarheid binnen de onderneming invoeren en beoordelen?
 • Hoe de sociale bemiddeling, de vakbondsafvaardiging, de ondernemingsraad aanpakken?
 • Hoe de situatie van het personeel optimaliseren dat naar verschillende landen moet reizen?

De onderneming en haar vastgoedbeleggingen

 • Hoe het vastgoedvermogen structureren dat de onderneming nodig heeft om te groeien (eigendom, verhuring, vastgoedleasing,…)?
 • Invoering van “gedeelde” bezittingsrechten tussen de onderneming en haar vennoten: aankoop in blote eigendom door de natuurlijke persoon en tijdelijk vruchtgebruik ten gunste van de onderneming? Voor- en nadelen: nood aan een gepersonaliseerde analyse.
 • Wanneer is het nuttig om gebruik te maken van een opstal- of erfpachtovereenkomst en waarom?
 • Hoe de fiscale kosten vermijden of beperken die verbonden zijn aan de overdracht van onroerende goederen (verkoop, inbreng, fusies, klassieke of gedeeltelijke splitsingen,…)?