Lokale besturen

Het pad van de mensen in de overheidssector loopt niet altijd over rozen…

In de dossiers onder hun beheer schuilen heel wat juridische kwesties en valkuilen: om daarop een antwoord te bieden, beschikt Acteo over de nodige deskundigheid en ervaring. Acteo staat de spelers uit de overheidssector bij op alle gebieden van publiek en bestuursrecht:

Stedenbouwkundig en milieurecht

 • Advies en raadpleging met het oog op de toekenning van een vergunning
 • Hulp bij de opstelling van de vergunning of andere administratieve handelingen
 • Verdediging bij vernietiging en/of opschorting bij de Raad van State
 • Verdediging voor de burgerlijke rechtbanken bij een aansprakelijkheidsvordering

Openbaar ambt

 • Raadpleging en advies vóór de vaste aanstelling of benoeming van personeel in een vacante functie
 • Hulp bij de opstelling van aktes
 • Hulp bij onderhandelingen
 • Verdediging bij vernietiging en/of opschorting bij de Raad van State
 • Verdediging en besluiten bij administratief beroep inzake tuchtaangelegenheden

Overheidsopdrachten

 • Raadpleging tijdens alle fases van de procedure
 • Hulp bij de opstelling van de aanbestedingsdocumenten, het bijzonder bestek,…
 • Hulp bij de opstelling van toewijzings-/aanbestedingsbeslissingen, enz.
 • Intrekking en vernieuwing van akten
 • Verdediging bij de Raad van State bij beroep van uitgewonnen inschrijvers
 • Verdediging bij vorderingen tot schadeloosstelling die worden ingediend bij de rechterlijke macht
 • (Gerechtelijke) verdediging bij problemen met de uitvoering van de opdracht of bij ambtshalve maatregelen.

Gemeentebelastingen

 • Hoe een belastingreglement opstellen?
 • Verdediging voor de Raad van State bij betwisting van het reglement
 • Opvolging van de administratieve procedure
 • Verdediging voor de burgerlijke rechtbanken.