Vincent Lamberts

Publicaties & conferenties Voorkeurmateries Contact

Vincent Lamberts is actief in het intellectuele eigendomsrecht, het recht van de nieuwe technologieën en het handelsrecht. In meer dan 12 jaar praktijk heeft hij een erkende ervaring opgebouwd met geschillen in deze materies. Hij is ook raadsman van ondernemingen en particulieren in het kader van niet-contentieuze opdrachten en begeleidt hen in het bijzonder bij het denkwerk rond hun groeistrategie. Hij is auteur van diverse artikels en bijdragen, vooral op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht.

_________________________________________________________________________________________________

Licentiaat rechten aan de Universiteit van Luik, sinds 1999 ingeschreven aan de Balie van Luik

    Lid dan de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom

Erkend door het AWEX, Agence wallonne à l’Exportation, als specialist in buitenlandse handel en deskundige in exportstrategie

Lid van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI, internationale vereniging voor de bescherming van de intellectuele eigendom)

Lid van de Commission E-justice van de OBFG en de Commission Cyberavocats van de Balie van Luik

Wetenschappelijk medewerker verbonden aan de dienst gerechtelijk privaatrecht van de Universiteit van Luik (2006-2007)

Assistent verbonden aan de dienst sociaal recht van de Universiteit van Luik (2000-2005)

Onderzoeker bij de dienst gerechtelijk privaatrecht van de Universiteit van Luik (2001-2002)

Sinds 2003 expert bij het Institut d’Enseignement et de Promotion Sociale van de –Franse Gemeenschap

Spreker voor de Federale Overheidsdienst Justitie – Permanente opleiding van de magistraten (2001-2002)

Auteur van diverse publicaties en conferenties over het recht van de nieuwe technologieën, het gerechtelijk recht en het intellectueel eigendomsrecht